Screening kinderen van vier jaar en ouder

De screeningslijst voor kinderen ouder dan vier jaar wordt zowel door ouders als de leerkracht ingevuld. De lijst moet bij voorkeur worden ingevuld drie maanden nadat het kind voor het eerst naar de basisschool is gegaan. Het kind is dan dus ongeveer 4 jaar en drie maanden oud. Het is een observatielijst waarmee kan worden nagegaan of een kind logopedische problemen heeft of ‘opvalt’ in vergelijking met leeftijdgenoten. algemenelijst 2
De screeningslijst bestaat uit twee delen, een algemene lijst en een uitgebreide lijst. Wanneer in de algemene lijst bij een vraag is aangevinkt dat er een (mogelijk) probleem is, verschijnt een rood kruisje. In dat geval moeten ouders en leerkrachten ook de uitgebreide lijst volledig invullen en contact opnemen met een logopedist. Als er geen rood kruisje verschijnt in de algemene lijst is het niet nodig om de uitgebreide lijst in te vullen.

uitgebreidelijst 5De screeningslijst kan ook worden gebruikt voor het signaleren van mogelijke problemen bij een ouder kind. In dat geval kan direct de uitgebreide lijst worden ingevuld.

Als het opslaan of versturen van de ingevulde lijst niet goed werkt op uw computer klik dan hier


Procedure
De screeningslijst moet worden ingevuld aan het begin van het eerste schooljaar. Dit gaat als volgt: 

procedureblw 4

 


Logopedie
De logopedist bespreekt de aandachtspunten uit de screeningslijst met de ouders, doet onderzoek en geeft advies. Indien nodig wordt behandeling gestart en wordt de leerkracht geïnformeerd.
Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Bij kinderen beneden achttien jaar wordt ook het bedrag van het eigen risico niet aangesproken. Aan logopedisch onderzoek en behandeling zijn bij kinderen geen kosten verbonden.
Voor logopedie is (meestal) geen verwijsbrief van de huisarts nodig.