Screening kinderen nul tot vier jaar 

blancolijst1

De gedetailleerde screeningslijst voor kinderen van nul tot vier jaar wordt alleen door ouders ingevuld. Het is een observatielijst waarmee ouders kunnen nagaan of hun kind logopedische problemen heeft of ‘opvalt’ in vergelijking met leeftijdgenoten.
Wanneer uit de lijst blijkt dat er een probleem is, verschijnt een rood rondje. Het is dan zinvol om contact op te nemen met een logopedist.

Als het opslaan of versturen van de ingevulde lijst niet goed werkt op uw computer klik dan hier

 

Logopedie
De logopedist bespreekt met de ouders de aandachtspunten uit de screeningslijst, doet onderzoek en geeft advies. Indien nodig wordt behandeling gestart en wordt de leerkracht geïnformeerd.
Logopedie wordt volledig vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Bij kinderen beneden achttien jaar wordt ook het bedrag van het eigen risico niet aangesproken. Aan logopedisch onderzoek en behandeling zijn bij kinderen geen kosten verbonden.
Voor logopedie is (meestal) geen verwijsbrief van de huisarts nodig.